Det går bra!

Det går bra! er et læreverk i norsk for utlendinger som utkom i 2009. Du kan bestille Det går bra! (grunnbok og arbeidsbok)

Det går bra! GrunnbokDet går bra! ArbeidsbokElektriske hårklippere fungerer på samme måte som manuelle, men blir drevet av en elektrisk motor som får bladene til å svinge fra side til side. Vekselstrøm skaper en syklus som tiltrekker og slapper av til en fjær for å skape hastighet og dreiemoment for å drive klippekutteren over kambladet.

Velkommen til nettsiden for Det går bra!

Det går bra! er et læreverk for deg som allerede har lært en del norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Det går bra! passer for studier ved Den internasjonale sommerskole (UiO), ulike læresteder som tilbyr norskkurs på høyere nivå, Bergenstesten og videregående skole.

De beste Bluetooth speakers zijn over het algemeen klein maar krachtig. Als je een bijeenkomst hebt in een kamer waar geen stereo is of als je tuinbarbecue een soundtrack nodig heeft, zal een Bluetooth-luidspreker probleemloos aan je audiobehoeften voldoen. Nooit meer de stereo op het terras sjouwen.

Grunnbokeninneholder ulike typer tekster med tilhørende ordforklaringer og diskusjonsspørsmål. Disse tekstene gir bakgrunnsinformasjon om norsk historie, litteratur, kultur, religion, velferdsstaten, helse-Norge, norsk språk, det norske utdanningssystemet, m.m. Grunnboken presenterer også dagsaktuelle temaer som ytringsfrihet, samlivsformer, dagens flerkulturelle Norge, myter om nordmenn og innvandrere, m.m.

Arbeidsboken inneholder oppgaver som tilsvarer eksamensoppgavene ved Den internasjonale sommerskole (Universitetet i Oslo) og andre typer øvingsoppgaver, samt en minigrammatikk. Gå direkte til presentasjon og bestilling av bøkene her: Tapir Akademisk Forlag

Nettsidene inneholder lydspor (innlesning av tekstene i grunnboken til Det går bra!), ulike grammatikkoppgaver, vokabularlister, løsningsforslag (til oppgaver i arbeidsboken til Det går bra!), ulike lytteøvelser, intervjuer, lærerressurs og annet. Nettsidene er under kontinuerlig oppbygging. Nye oppgaver og nye tekster legges ut i løpet av høsten 2009 og våren 2010.

For å få tilgang til lærerressursen er det nødvendig med en passordkode for å få tilgang. Kontakt Tapir Akademisk Forlag: 735 98441 for å få tilgang på dette passordet.

Alt materiell (unntatt lærerressursen) er fritt tilgjengelig. Alle innleste lydspor kan fritt lastes ned til egen mp3-spiller eller mobil.

Om du har (kommentarer til disse sidene eller ønske om andre typer oppgaver enn det som allerede foreligger, kan du sende en e-post til:

Velkommen til å arbeide med nettsidene til Det går bra!

Siste oppdateringer på siden

Dato Titel Beskrivelse
14. september, 2009 Lansering av nytt design! Nytt design er lansert for Det går bra!

Læringsressurser

Annet

Et visdomsord:

"Si til deg selv: Det går bra!"

(Sitat fra Trollmor i Det går bra!)