Det går bra!

Det går bra! er et læreverk i norsk for utlendinger som utkom i 2009. Du kan bestille Det går bra! (grunnbok og arbeidsbok) på www.tapirforlag.no

Det går bra! GrunnbokDet går bra! Arbeidsbok

Her vil du finne lenker som har å gjøre med norsk språk:

Bokmåls- og nynorskordboka: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Korrekturavdelingen: http://korrekturavdelingen.no/

Språkrådet: http://www.sprakrad.no/Politikk-Fakta/Fakta/

Norsksidene: http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.1034.1044&session_id=563391661&spraak=bm

Ordklasser og grammatikk: http://www.hint.no/~abk/grammatikk.htm

Ordklasser og grammatikk: http://103cathrineg.norsknettskole.no/Grammatikkregler/grammatikk%20regelside.htm

Norsk som andrespråk:

Her på berget: http://herpaberget.cappelendamm.no/

Stein på stein: http://steinpastein.cappelendamm.no/

Norsk for utlendinger: http://www.statvoks.no/konsept/norsk2/grammatikkinfo.html

Grammatikkoppgaver: http://norskgrammatikk.cappelendamm.no/index.html

Grammatikkoppgaver (Universitetet i Oslo): http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/index.php

Quiz om norsk språk. Hvor god er du? http://www.google.no/search?q=norsk+grammatikk&hl=no&start=30&sa=N